TAR359-Bizans Tarihi-I

Roma İmparatorluğu, 3. yüzyılda bir kriz dönemine girdi. Diocletianos, I. Constantinos ve I. Theodosios dönemlerinden sonra, Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. Doğu Roma'nın yıkılışı, Hristiyanlıktaki reformlar ve Avrupa'nın yeniden yapılanması, Doğu Avrupa, Anadolu ve Levant ticaret havzasını değiştirdi. Derste, din-ticaret-siyaset ilişkileri bağlamında Bizans Tarihi'nin 9. yüzyıla kadarki dönemi işlenmektedir.
Eğitimci: Hatice Oruç