Bu derste, Bizans tarihi boyunca Türklerin konumları ve ülkenin yıkılışında Türklerin etkileri incelenecektir.