Bu ders, Cahiliye Edebiyatı'nın devamı mahiyetinde, İslâmî Dönemden başlayarak Emevi ve Abbasi Dönemlerindeki edebî faaliyetleri konu almaktadır. Ehl-i Beyt şairleri, siyasi şairler, çöl şairleri, uzrî gazel ve temsilcileri ile Abbasi DFöneminin usta yazarları ve şairleri de birer birer incelenmektedirler.