Sâmî Dillerden biri olan ve Arapçayla akrabalığı bulunan Süryanice'nin alfabesi, temel dilbilgisi öğretilir. Arapçayla ortak olan kelimeleri ile gramer yapısı karşılaştırılır. Ayrıca Süryaniler ve Kültürleri hakkında da bilgiler verilir.