Diğer milletlere nazaran dil ve gramer çalışmaları, Araplar arasında çok erken bir dönemde başlamıştır. Bunun da en temel nedeni, Kurân'ın yanlış anlaşılıp diğer milletler tarafından yanlış yazılıp okunmasını engelleyecek bir takım tedbirler almaktı. Böylece, VIII. Yüzyıldan itibaren günümüze kadar gelen dil ve gramer çalışmaları, bu derste bütün yönleriyle ele alınmaktadır.