XIX. Yüzyıldan itibaren şekillenmeye başlayan ve XX. Yüzyıldan itibaren belirginleşen Ortadoğu, kavram, kültür ve bir olgu olarak bu dersin ana konusudur. 1900'lerin ilk çeyreğinden itibaren kurulmaya başlayan Arap Devletleri, kuruluş süreçleri, ilk yöneticileri, ilk anayasaları; ayrıca demografik ve coğrafi özellikleri ayrıntılı bir şekilde ve görsel malzeme kullanılarak anlatılmaktadır.