Bu derste modern Arap şiiri ve hikayeleri edebi ürüne yaklaşım yöntemleri ve şiir, hikaye inceleme metotları bağlamında incelenecektir.