Bu derste Modern Arap edebiyatında nesir türünün ortaya çıkışı ve ilk edebi nesir türü örnekleri üzerinde durulmaktadır.