Ders Hakkında

Bilgi Literatürü (ulusal kredi 2 /AKTS 4)

Library and Information Science Literature

Dersin amaç ve çıktıları

Bilgi literatürü dersi, Ankara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerine yönelik 2 kredilik bir derstir. Dersin amacı Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ( ki bugün sayıları yediye ulaşmıştır) öğrencilerinin kendi alanlarına ilişkin basılı ve elektronik ortamdaki Türkçe ve yabancı dil kaynakları izleme, tanıma ve değerlendirebilme bilgi ve becerisini elde etmelerini sağlamaktır. Böylelikle öğrenciler gerek formal eğitimleri süresince gerekse mezuniyetleri sonrasında mesleki gelişimlerini sürdürebilecekleri temel literatür bilgisini edinmiş olacaklardır.

Ders kapsamında, alana ilişkin kaynakları izleme olanağı veren seçilmiş bibliyografik kaynakların yanı sıra alanın başlıca danışma kaynakları olan ansiklopedi ve sözlükler ile belli başlı dergiler ele alınmaktadır.

Dersin elektronik kaynakları konu alan kısımları laboratuar uygulamaları biçiminde gerçekleştirilmektedir.

Bu dersi tamamlayan öğrencinin

  • Kendi alanıyla ilgili belli başlı kaynakları izleyebilmesi, tanıması,kullanabilmesi ve değerlendirebilmesi;
  • Hangi bilgi gereksinimi için hangi tür kaynağı kullanacağı yönündebilgi ve beceri sahibi olması;
  • Bibliyografik kimliklerin verilişinde gözetilen esasları ve erişimuçlarının işlevi ile erişim uçları arasında bağlantıları kurmaya yarayan gönderme ve kaynak içi dizin kavramlarını öğrenmesi, beklenmektedir.
Last modified: Monday, 5 March 2012, 9:32 AM