Ders Hakkında

Derme Geliştirme Dersinin Amacı

Derme geliştirme, bilgi merkezlerine elektronik materyal seçimi ve yönetimi konusunda giriş niteliğinde bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Terminoloji

Derme, bilgi merkezine önceden belirlenmiş bir politika uyarınca satın alma, değişim, bağış, lisans ve elektronik paylaşım yöntemleriyle sağlanan materyal topluluğudur.

Derme yönetimi, seçim ve sağlama kavramlarının kuramsal yöntemler uyarınca yürütüldüğü mekanik bir süreç.

Derme geliştirme, bilgi merkezinin diğer işlevleriyle bütünleşik bir sistemde gerçekleşen dinamik bir süreçtir. Derme yönetiminde yürütülen kullanıcı ve kullanım araştırmaları, istatistik analiz, maliyet – yarar analizi gibi nicelik tekniklerini kapsar.

Kapsam

 • Derme geliştirme ve yönetiminde kavramsal yapı
 • Seçim ve sağlama teorileri
 • Basımevi, yayınevi, dağıtımcı, aracı firma gibi kurumlar
 • Seçim ve sağlama yöntemleri
 • Bilgi merkezi türleri ve derme geliştirme
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • Teknolojinin derme yönetimindeki etkileri
 • Düşüm Politikaları
 • Değerlendirme
 • Bütçe
 • Derme Yönetiminde İşbirliği ve Kaynak Paylaşımı

Derste Kullanılan Yöntemler

Rapor hazırlama, okuma ödevleri, senaryo yaklaşımlı öğrenme, tartışma ve proje uygulaması. 

Değerlendirme

Ara sınavı ve yarıyıl sonu sınavları yanı sıra araştırma raporu ve haftalık ödevler değerlendirme kapsamına alınacaktır. 

Ders Planı

Hafta
Konu ve Ana Temalar
1. Hafta
Giriş ve Terminoloji
2. Hafta
Genel olarak Seçim Teorileri
3. Hafta
Derme Geliştirme Politikası
4. Hafta
Uygulama
5. Hafta
Elektronik Kaynaklar ve Seçim Politikaları I: Derme G. İlkeleri
6. Hafta
Elektronik Kaynaklar ve Seçim Politikaları II
7. Hafta
Standartlar
8. Hafta
Koruma ve Saklama politikaları
9. Hafta
Ayıklama ve Düşüm Politikaları
10. Hafta
Derme Değerlendirme ve Planlaması
11. Hafta
Uygulama
12. Hafta
Bütçe Planlaması
13. Hafta
Derme Yönetiminde İşbirliği ve Kaynak Paylaşımı

Yardımcı Ders Kitabı

Evans, Edward. Developing Library and Information Center Collections. Colorado, Greenvillage 2000.

Anameriç, Hakan. “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Kurumsal Bilgi Yönetimi İlişkisi” Bilgi Dünyası 5(2) 2004.

Bayram, Özlem. “Elektronik Bilginin Fiyat Politikaları: Ulusal Bir Model Önerisi”. Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını içinde. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1999.

Bayram, Özlem. “Üniversite Kütüphanelerinde Elektronik Dergi Yönetimi”. 21. Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu Bildirileri içinde 22-24 Ekim 1998 içinde, Edirne. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, 1999.

Güzeldere, Ayşe. “Veri Tabanları ve Elektronik Dergiler” Türk Kütüphaneciliği, 13 (4) 429 – 431, 1999. Kayaoğlu, Dilek. Derme Oluşturma ve Geliştirme. İstanbul, Mavibulut, 1999.

Köprülü, Dilek. “Halk Kütüphanelerinde Koleksiyon Seçimi” Bilgi Dünyası, 7 (1) 77 – 88, 2006.

Olşen, Şemsa. Internet Üzerindeki Bilgi Kaynaklarının Seçimi ve Değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 13(3) 197 – 206, 1999 197 – 206.

Tonta, Yaşar. Internet, Elektronik Kütüphaneler ve Bilgi Erişim. Türk Kütüphaneciliği, 10 (3) Eylül 1996: 215 -223.

Umut Al ve Pınar Al. “Elektronik Bilgi Kaynaklarının Seçimi” Bilgi Dünyası. 4(1) Nisan, 2003

Ünal, Yurdagül ve Nevin Selçuk. Elektronik Bilgi Kaynakları için Entelektüel Mülkiyet ve Dijital İçerik Hakları, Düzenleme ve Dijital Ödeme Sistemleri. Bilgi Dünyası. 1(1) 2000: 180 – 191.

Yılmaz, Murat. Teknik açıdan İternet ve Telif Hakkı. Türk Kütüphaneciliği 19 (1) 2001 128 – 138.

Son değiştirme: 7 Mart 2012, Çarşamba, 10:16