Prof.Dr.Birhan KUNTER

Asma tür ve çeşitlerinin sınıflandırılması, tanıtılması ve bağcılık kültürüne yönelik tür ve çeşitlerin biyolojisi ve çeşit ıslahı, olgunlaşma ve hasat sonrası fizyolojisi konularında genel bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak aktarılması
Dersin İçeriği Asma tür ve çeşitlerinin taksonomisi, gen kaynakları, vejetatif ve generatif büyüme ve gelişme fizyolojisi, asma biyolojisi ve ıslahı, olgunlaşma ve muhafazası, fizyolojik bozukluklar, büyümeyi düzenleyici maddelerin kullanılması konularında genel bilgiler içerir.
Ders Öğrenme Kazanımları 1) Asma türlerini tanır, bağcılık kültürüne yönelik üzüm çeşitleri ile asma anaçlarının özellikleri konusunda bilgiler kazanır. 
2) Asmada büyüme ve gelişmenin morfolojik, anatomik ve fizyolojik özellikleri konusunda bilgiler kazanır. 
3) Bağcılıkta ıslah amaçlarını bilir ve ıslah tekniklerini kullanır. 
4) Üzümün değerlendirmesi, hasat ve muhafazasının amaç ve ilkeleri konusunda bilgiler kazanır.