Bu derste dilin sözlü ve yazılı  değişkeleri, Türkçe ses dizgesinin genel özellikleri anlatıldıktan sonra ses dizgesindeki ünlüler, ünsüzler, kayan ünlüler çıkarılış biçimleri ve dağılımlarıyla ele alınacak, sesbilim abecesiyle konuşmanın yazıya dönüşümü öğretilecek ve dildeki seslerin artzamanlı ve eşzamanlı değişimleri ses olayları çerçevesinde işlenecektir.