Topic outline

 • General

 • 1. Hafta: Sözlü Dil ve Yazılı Dil Ayrımı

  - Sözlü Dil ve Yazılı Dil Ayrımı

  - Sesbilgisi Alanına Giriş

  - Akustik, Eklemleyici, İşitsel Sesbilgisi

 • 2. Hafta: "Ses” Kavramı

  - "Ses” Kavramı

  - Sesin Ana Çizgileriyle Akustik İşleyişi

  - Konuşma Organlarının Sesin Çıkarılışındaki Temel Rolleri

 • 3. Hafta: Sözlü Dilin Özellikleri

  - Sözlü Dilin Özellikleri

  - Konuşma Sesleri

  - Uluslararası Sesbilim Abecesinde (IPA) Konuşma Sesleri

 • 4. Hafta: Türkçede Ünlüler

  - Türkçede Ünlüler

  - Ünlülerin Üçboyutluğu: Dilin Devinimine Göre Ünlüler

  - Ünlülerin Üçboyutluğu: Dudakların Durumuna Göre Ünlüler

  - Ünlülerin Üçboyutluğu: Çene Açısına Göre Ünlüler

  - Türkçede Ünlülerin Sesbilim Abecesiyle Yazımı

  - Türkçede Ünlü Dörtgeni

 • 5. Hafta: Türkçede Ünlüler

  - Türkçede Ünlüler

  - Ünlülerin Üçboyutluğu: Dilin Devinimine Göre Ünlüler

  - Ünlülerin Üçboyutluğu: Dudakların Durumuna Göre Ünlüler

  - Ünlülerin Üçboyutluğu: Çene Açısına Göre Ünlüler

  - Türkçede Ünlülerin Sesbilim Abecesiyle Yazımı

  - Türkçede Ünlü Dörtgeni


 • 6. Hafta: Türkçede Ünsüzler

  - Türkçede Ünsüzler
  - Ünsüzlerin Üçboyutluğu: Çıkış Biçimine Göre Ünsüzler
  - Ünsüzlerin Üçboyutluğu: Çıkış Yerlerine Göre Ünsüzler
  - Ünsüzlerin Üçboyutluğu: Ses Tellerinin Durumuna Göre Ünsüzler
  - Türkçede Ünsüzlerin Sesbilim Abecesiyle Yazımı
 • 7. Hafta: Türkçede Ünsüzler

  - Türkçede Ünsüzler
  - Ünsüzlerin Üçboyutluğu: Çıkış Biçimine Göre Ünsüzler
  - Ünsüzlerin Üçboyutluğu: Çıkış Yerlerine Göre Ünsüzler
  - Ünsüzlerin Üçboyutluğu: Ses Tellerinin Durumuna Göre Ünsüzler
  - Türkçede Ünsüzlerin Sesbilim Abecesiyle Yazımı

 • 8. Hafta: Türkçede Ünsüzler

  - Türkçede Ünsüzler
  - Ünsüzlerin Üçboyutluğu: Çıkış Biçimine Göre Ünsüzler
  - Ünsüzlerin Üçboyutluğu: Çıkış Yerlerine Göre Ünsüzler
  - Ünsüzlerin Üçboyutluğu: Ses Tellerinin Durumuna Göre Ünsüzler
  - Türkçede Ünsüzlerin Sesbilim Abecesiyle Yazımı

 • 9. Hafta: Türkçe Ses Dizgesinin Temel Özellikleri

  - Türkçe Ses Dizgesinin Temel Özellikleri

  - Ses Uyumu

  - Türkçede Ünlü Uyumu

  - Türkçede Ünsüz Uyumu

  - Türkçenin Sesdizimsel Özellikleri

  - Türkçede <ğ> Olgusu ve Ünlü Kayması

 • 10. Hafta: Türkçede Ses Olayları

  - Türkçede Ses Olayları
  - Benzeşme
  - Türkçede Tam, Yarı, İlerleyici, Gerileyici, Uzak ve Yakın Benzeşme Türleri
  - Türkçede Ünlülerarası ve Ünsüzlerarası Benzeşmeler
  - Türkçede Ses Düşmesi: Ünlü, Ünsüz ve Seslem Düşmesi
  - Türkçede Ses Türemesi: Ünlü ve Ünsüz Türemesi
 • 11. Hafta: Türkçede Ses Etkileşimi

  - Türkçede Ses Etkileşimi

  - Türkçede Ünlülerin Ünsüzleri Etkilemesi

  - Yabancı Kökenli Sözcüklerde Ötümlüleşme

  - Yabancı Kökenli Sözcüklerde Ötümsüzleşme

  - Türkçede Ünsüzlerin Ünlüleri Etkilemesi

 • 12 Hafta: Türkçede Ses Etkileşimi

  - Türkçede Ses Etkileşimi
  - Türkçede /y/ Yarı Ünlüsünün Daraltıcı Etkisi
  - Türkçede /b/, /m/ ve /v/ Ünsüzlerinin Etkisi
  - Türkçede /AcAk/ Biçimbirimindeki Ünlü Değişimi
 • 13. Hafta: Türkçede Ses Olayları

  - Kaynaşma ve Türkçedeki Görünümleri

  - Ardıllaşma (Ünlü Çatışması) ve Türkçedeki Görünümleri

  - Ses Aktarımı ve Türkçedeki Görünümleri

 • 14. Hafta: Türkçede Ses Olayları

  - Ulama ve Türkçedeki Görünümleri
  - Gırtlak Çarpması ve Türkçedeki Görünümleri