Konu özeti

 • Genel

 • Sözlü Dil ve Yazılı Dil Ayrımı

  - Sözlü Dil ve Yazılı Dil Ayrımı

  - Sesbilgisi Alanına Giriş

  - Akustik, Eklemleyici, İşitsel Sesbilgisi

  • "Ses” Kavramı

   - "Ses” Kavramı

   - Sesin Ana Çizgileriyle Akustik İşleyişi

   - Konuşma Organlarının Sesin Çıkarılışındaki Temel Rolleri

   • Sözlü Dilin Özellikleri

    - Sözlü Dilin Özellikleri

    - Konuşma Sesleri

    - Uluslararası Sesbilim Abecesinde (IPA) Konuşma Sesleri

    • Türkçede Ünlüler

     - Türkçede Ünlüler

     - Ünlülerin Üçboyutluğu: Dilin Devinimine Göre Ünlüler

     - Ünlülerin Üçboyutluğu: Dudakların Durumuna Göre Ünlüler

     - Ünlülerin Üçboyutluğu: Çene Açısına Göre Ünlüler

     - Türkçede Ünlülerin Sesbilim Abecesiyle Yazımı

     - Türkçede Ünlü Dörtgeni

     • Türkçede Ünlüler

      - Türkçede Ünlüler

      - Ünlülerin Üçboyutluğu: Dilin Devinimine Göre Ünlüler

      - Ünlülerin Üçboyutluğu: Dudakların Durumuna Göre Ünlüler

      - Ünlülerin Üçboyutluğu: Çene Açısına Göre Ünlüler

      - Türkçede Ünlülerin Sesbilim Abecesiyle Yazımı

      - Türkçede Ünlü Dörtgeni


      • Türkçede Ünsüzler

       - Türkçede Ünsüzler
       - Ünsüzlerin Üçboyutluğu: Çıkış Biçimine Göre Ünsüzler
       - Ünsüzlerin Üçboyutluğu: Çıkış Yerlerine Göre Ünsüzler
       - Ünsüzlerin Üçboyutluğu: Ses Tellerinin Durumuna Göre Ünsüzler
       - Türkçede Ünsüzlerin Sesbilim Abecesiyle Yazımı
       • Türkçede Ünsüzler

        - Türkçede Ünsüzler
        - Ünsüzlerin Üçboyutluğu: Çıkış Biçimine Göre Ünsüzler
        - Ünsüzlerin Üçboyutluğu: Çıkış Yerlerine Göre Ünsüzler
        - Ünsüzlerin Üçboyutluğu: Ses Tellerinin Durumuna Göre Ünsüzler
        - Türkçede Ünsüzlerin Sesbilim Abecesiyle Yazımı

        • Türkçe Ses Dizgesinin Temel Özellikleri

         - Türkçe Ses Dizgesinin Temel Özellikleri

         - Ses Uyumu

         - Türkçede Ünlü Uyumu

         - Türkçede Ünsüz Uyumu

         - Türkçenin Sesdizimsel Özellikleri

         - Türkçede <ğ> Olgusu ve Ünlü Kayması

         • Türkçede Ses Olayları

          - Türkçede Ses Olayları
          - Benzeşme
          - Türkçede Tam, Yarı, İlerleyici, Gerileyici, Uzak ve Yakın Benzeşme Türleri
          - Türkçede Ünlülerarası ve Ünsüzlerarası Benzeşmeler
          - Türkçede Ses Düşmesi: Ünlü, Ünsüz ve Seslem Düşmesi
          - Türkçede Ses Türemesi: Ünlü ve Ünsüz Türemesi
          • Türkçede Ses Etkileşimi

           - Türkçede Ses Etkileşimi

           - Türkçede Ünlülerin Ünsüzleri Etkilemesi

           - Yabancı Kökenli Sözcüklerde Ötümlüleşme

           - Yabancı Kökenli Sözcüklerde Ötümsüzleşme

           - Türkçede Ünsüzlerin Ünlüleri Etkilemesi

           • Türkçede Ses Etkileşimi

            - Türkçede Ses Etkileşimi
            - Türkçede /y/ Yarı Ünlüsünün Daraltıcı Etkisi
            - Türkçede /b/, /m/ ve /v/ Ünsüzlerinin Etkisi
            - Türkçede /AcAk/ Biçimbirimindeki Ünlü Değişimi
            • Türkçede Ses Olayları

             - Kaynaşma ve Türkçedeki Görünümleri

             - Ardıllaşma (Ünlü Çatışması) ve Türkçedeki Görünümleri

             - Ses Aktarımı ve Türkçedeki Görünümleri

             - Ulama ve Türkçedeki Görünümleri

              - Gırtlak Çarpması ve Türkçedeki Görünümleri