Konu özeti

 • Genel

 • Dil Sisteminin İşleyişi

  - Dil Sisteminin İşleyişi - Dilin Bileşenlerine Genel Giriş
  • Dilin Bileşenleri ve İşleyişleri

   - Dilin Bileşenleri ve İşleyişleri: Sesbilimsel, Biçimbilimsel, Anlambilimsel, Sözdizimsel, Kullanımbilimsel Bileşenler

   - Dilin Kurucu Bileşenleri

   - Dilin Yorumlayıcı Bileşenleri

   • Sesbilimsel Bileşenin Dil Sistemindeki Yeri

    - Sesbilimsel Bileşenin Dil Sistemindeki Yeri
    - Sesbilimsel Bileşenin Temel Özellikleri
    - Sesbilimsel Bileşenin İşleyiş Özellikleri
    • "Ayırıcı Özellik" Kavramı

     - "Ayırıcı Özellik" Kavramı
     - Chomsky ve Halle'in "Ayırıcı Özellik Kuramı"na Giriş
     - Üretici Sesbilim Çerçevesinde "Ayırıcı Özellikler"
     - "Ayırıcı Özellik" Kavramının Diliçi Betimlemesi
     - "Ayırıcı Özellik" Kavramının Dildışı Betimlemesi
     • Parçalı Sesbilim

      - Parçalı Sesbilim

      - "Sesbirim" Kavramı

      - Sesbirim Kavramı ve Ayırıcı Özellikler

      - Ses ve Sesbirim Kavramlarının Birbirinden Ayrılması

      • "Sesbirim" Kavramı

       - "Sesbirim" Kavramı

       - Sesbirim Kavramı ve Ayırıcı Özellikler

       - Ses ve Sesbirim Kavramlarının Birbirinden Ayrılması

       - Türkçede Parçalı Sesbirimlerin Dildeki Dağılımları

       - Türkçede Parçalı Sesbirimlerin Dildeki Temel Görünümleri ve Özellikleri

       • Parçalarüstü Sesbilim

        - Parçalarüstü Sesbilim
        - Türkçede Parçalarüstü Sesbirimler: Vurgu, Ezgi, Ton, Odak, Ses Rengi, Durak, Kavşak
        - Türkçede Parçalarüstü Sesbirimlerin Dildeki Dağılımları
        - Türkçede Parçalarüstü Sesbirimlerin Dildeki Temel Görünümleri ve Özellikleri
        • Sözcük Vurgusunun Genel İşleyişi ve Ayırıcı Özellikleri

         - Sözcük Vurgusunun Genel İşleyişi ve Ayırıcı Özellikleri
         - Türkçede Sözcük Vurgusu
         - Yalın Sözcüklerde Sözcük Vurgusu
         - Bileşik Adlarda Sözcük Vurgusu
         - Yer Adlarında Sözcük Vurgusu
         - Özel Adlarda Sözcük Vurgusu
         • Bürünbirim olarak Kavşak

          - Bürünbirim Olarak “Kavşak”

          - Türkçede "Kavşak" Bürünbiriminin İşleyişi ve Ayırıcı Özellikleri

          - Türkçede "Durak" ve "Kavşak" Bürünbirimlerinin Farklılıkları

          • Ezgi ve Bileşenlerinin Genel İşleyişi

           - Ezgi ve Bileşenlerinin Genel İşleyişi
           - Türkçede "Ezgi" Bürünbiriminin Temel Özellikleri
           - Ezginin Bileşenleri: Ton, Durak, Odak ve Ses Rengi
            - Türkçede Ezgi Türleri: Biten Ezgi, Soru Ezgisi, Süren Ezgi Türleri
           • Türkçede Konuşma Türlerine Göre Bürünbirimlerin Kullanımı

            - Türkçede Konuşma Türlerine Göre Bürünbirimlerin Kullanımı

            - Bürünbirimlerin Kullanımına Yönelik Öğrenci Sunumları

            • Ezgi ve Bileşenlerinin Söylemdeki Rolü

             - Ezgi ve Bileşenlerinin Söylemdeki Rolü

             - Türkçede Ezgi ve Bileşenlerinin Söylemdeki Rolüne Yönelik Araştırmaların İncelenmesi

             - Örnek Uygulama