Bu derste, dil sisteminin işleyişi ve dilin bileşenleri genel olarak anlatıldıktan sonra sesbilimsel bileşenin sistemdeki yeri üzerinde durulacak; “ayırıcı özellik” kavramının diliçi ve dildışı betimlemesi yapılacaktır. Daha sonra, Türkçedeki parçalı ve parçalarüstü sesbirimlerin özellikleri ve işleyişleri ele alınacak, bürün dizgesini oluşturan birimler ve sözlü dildeki görünümleri örneklerle işlenecektir.