I.      Uluslararası  İşletme Faaliyetlerinin Temel Çerçevesi

Ulusal, Uluslararası, Küresel, Doğuştan Küresel  İşletme Faaliyeti Kavramlarının Tanımı ve Kapsamı, İşletmelerde Büyüme, Uluslararsılaşma derecesi

Uluslararası İşletmeleri Etkileyen Dışsal Faktörlerin Önemi  (Dışsal Ve Içsel Çevre Analizi)

            İşletmelerin Uluslararası  Faaliyetlere Girişme Nedenleri

KOBİ’lerin Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejilerinin Değerlendirilmesi

II. İşletmelerin Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri

Uluslararası Pazara Giriş Kararı Ve Uluslararası Pazarlara Yönelme Nedenleri     

Hedef ülke pazar araştırması nasıl yapılır?  

Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri Çeşitleri

1.İhracat Stratejileri

İhracat Stratejisi, Aktif Pasif Ihracatçı Nedir?

1.     İhracat Başlama Nedenleri, Ihracatta Yapılan Hatalar

2.     İhracat Faaliyeti Aşamaları

İhracat Biçimleri Ve Aracıları

1.     Doğrudan İhracat

2.     Dolaylı İhracat

Hizmet İhracatı, İnternet ve Elektronik Ticaret ile Doğrudan İhracat, E-Ticaret,  İşleyiş Sistemi,

internet Pazar Yerleri ( B2B, B2C, C2C )

KOBİ’ler ve İhracat, Kobi’lerin Uluslararsı Pazarlara Giriş Stratejilerinin Değerlendirilmesi

(SDTŞ’ler, DTSŞ’ler)

            ÖRNEK İHRACAT PLANI

2.Sözleşmeli Giriş Stratejileri

Franchising

            Franchise, Franchisee, Franchisor Kavramları Nedir?

Franchising’in Gelişimi, Marka geliştirmenin Önemi, Hangi işletmeler franchise verebilir?

            Franchise Veren Açısından Avantaj Ve Dezavantajları

Franchise Alan Açısından Açısından Avantaj Ve Dezavantajları

Kobi’ler Açısından Franchising Sisteminin Değerlendirilmesi

Lisans Anlaşmaları

Lisans Anlaşmalarının Tanımı Ve Kapsamı

Avantaj Ve Dezavantajları

Lisans Anlaşması Çeşitleri

Franchising ve Lisanslama’nın Karşılaştırılması

Sözleşmeli Üretim

            Sözleşmeli Üretimin Tanımı Ve Kapsamı

            Sözleşmeli Üretimin Avantaj Ve Dezavantajları

Anahtar Teslim Projeler

            Tanımı Ve Kapsamı, Avantaj Ve Dezavantajları

Yönetim Sözleşmeleri

            Tanımı Ve Kapsamı

            Taraflar Açısından Avantaj Ve Dezavantajları 

  3. Doğrudan (Dolaysız) Yabancı Yatırımların Artan Önemi ve Gelişimi

 Örnek Olay: Rusya’daki Migros Türk

Türkiye’ye Gelen Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Başlıca

Çalışmalar

Ortak Girişimler (Joint Venture)

            Ortak Girişim Oluşturma Nedenleri

            Ortak Girişim Türleri

            Ortak Girişimlerde Kontrol, Başarı

Ortak Girişimlerin Sonlanma Nedenleri

            Uluslararası Birleşme Ve Satınalmalar

III.Uluslararası İşletmecilikte diğer konular

            Ülke Riski, politik risk, politik risk yönetimi, yatırım yapmadan ve yaptıktan sonra riskten

            kaçınma yöntemleri

Tarifeli ve Tarife Dışı Engeller

Uluslararası Ekonomik Örgütler ve Bölgesel Ekonomik Bütünleşmeler

 IV. Kobi’lerin Yabancı Ülke Pazarlarına Giriş Stratejileri

Küçük Esnafın Rekabette Ayakta Kalabilmesi İçin Yapılabilecekler

V. Uluslararası pazarlara girdikten sonra verilmesi gereken kararlar : Mal, fiyat, dağıtım, tutundurma kararları

 Not : Okuma kaynaklarından makaleler ve örnek olaylar zamanında okunacaktır ve ödevler zamanında teslim edilecektir. Örnek olayların fotokopileri alınacak ve derste belirlenen tarihe kadar  hazırlanacaktır.

 Okuma Kaynakları Listesi

1.     John D. Daniels And Lee H. Radebaugh, International Business: Environments

                   And Operations, 8th Edition, (New York: Addison-Wesley, 1998.

                   (Chapters: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17)

2.     Nanshi F. Matsuura, International Business: A New Era, (New York: Hbj

                   Publishers, 1991)

3.     Michael R. Czinkota, Pietra Rivoli, And Ilkka A. Ronkainen, International

                   Business, (Chicago: The Dryden Press, 1989)

4. Emrah Cengiz, Ercan Gegez, Müge Arslan, Serdar Pirtini, Mehmet Tığlı, Uluslararası Pazarlara

       Giriş Stratejileri, Der Yayınları, 2003.

5. Ferit Kula, Çok Uluslu Girişimler ve Türkiye, İleri yayınları, Mart 2006.

6.. Dilber Ulaş, Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejisi Olarak Ortak Girişimler Ve Türkiye

       Uygulamaları, Turhan Kitabevi, 2003.

7. Dilber Ulaş, Franchising Sistemi, Nobel Yayınevi, 1999.

8. Dilber Ulaş, Küreselleşme Sürecinde Dışa Açılma Stratejileri, Nobel yayınevi, 2009, Ankara.

 Notun Belirlenmesi

 Final notu, final sınavı ile proje sunumundan oluşmaktadır. Final 70 üzerinden yapılacak, 30 puan ise  yapılacak  proje sunumu, verilen makalelerin derste tartışılması, örnek olayların hazırlanmasına göre  belirlenecektir.

   PROJE SUNUM  KONULARI

 Zeytinyağı üreticisinin marka oluşturması, stratejik pazarlama planının araştırılması

 Marka şehir oluşturma

 Kümelenmeler

 İnovasyon teorileri ve uygulamalar

 Dağıtım kanalları ve lojistik yönetimi

 Slowcity, slowfood

 Fairtrade (Adil ticaret)

 Pazarlama ve sürdürülebilirlik ilişkisi

 Hizmet pazarlaması

 Dijital pazarlama

 Turizm pazarlaması konusunda turizm işletmelerinin yapmaları gerekenler

 Sosyal pazarlama

 Pazarlama etiği

 Pazarlama araştırmasında kullanılan yöntemler

 Endüstriyel pazarlama

 Farklı ülke girmek isteyen bir işletme için sizin belirlediğiniz bir sektörde, hedef pazar (ülke seçimi, ülke analizi,  bölge seçimi, yer seçimi,...) ve giriş stratejisini seçerek (ihracat, franchising, lisanslama, joint venture, satın alma, birleşme, tek başına yatırım) stratejik pazarlama planının hazırlanması,

 Sektör hizmet, üretim sektörü olabilir.

 Araştırılacak işletme marka olmuş ya da ülke içinden dışarıya açılmak isteyen, uluslararasılaşma sürecine yeni başlayacak bir işletme olabilir.

 Uluslararası işletmecilik, international marketing kitaplarında bulunan vaka analizlerinden kaynak göstererek  yararlanabilirsiniz.

 Tarım işletmelerinin dışa açılma stratejileri, örneği

 Hizmet işletmelerinin dışa açılma stratejileri, örneği

 Küresel Bağlamda Marka Oluşturma- Uluslararası Marka Yaratma Örneği

 Küresel Elektronik Ticaretin Artan Önemi ve Uygulanması, örnekle anlatım

 Türkiye’ye Gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının durumu, satın alınan, satılan işletmeler

 Fındık üreten bir işletmenin Norveç’e ihracat yapmak istemesi

 Farklı bir konsept geliştiren bir işletmenin Kore’ye franchise vermek istemesi

 Pencere sistemleri üreten bir işletmenin Fransa’ya joint venture ile girmek istemesi

 Hostel işinde olan bir işletmenin uluslararası pazarlara girmek istemesi

 Simit Sarayı’nın büyümesi, Kahve Dünyası’nın büyümesi