Topic outline

 • General

  Elektronik Ticaretin gelişimini, özelliklerini incelemek, Konuyla ilgili önemli kavramları öğrenmek ( e ticaret, e iş, taraflar), E ticaretin işletmeler, kuruluşlar ve tüketiciler üzerindeki etkileri üzerinde durmak, Pazarlama alanında sunmakta olduğu  fırsatları incelemek (internet pazarlaması), Elektronik ortamda pazarlama stratejileri ve elektronik ticaret yapmak isteyen firmalara, işyerlerine bu işe girmeden önce ve sonra dikkate almaları gereken konularla ilgili öneriler sunmaktır.

 • E-ticaret, e-iş, e işletme nedir? Endüstri 4.0., Yeni Ekonomi Kavramları


  Elektronik Ticaretin gelişimini, özelliklerini incelemek, E ticarette bilinmesi gereken önemli kavramlar, E iş, e ticaret, E dönüşüm süreci,  internette pazarlama, internet kullanım amaçları, internetin gelişimi, E ticaretin bileşenleri, E-ticaretin faydaları ve gerekenler,  E ticaretin işletmeler, kuruluşlar ve tüketiciler üzerindeki etkileri , internet pazarlamasıyla ilişkili kavramlar (veri tabanlı pazarlama, veri madenciliği,  vb)…

  —WTO - Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

  —OECD - Sayısallaştırılmış yazılı metin, ses ve görüntünün işlenmesi ve iletilmesine dayanan kişileri ve kurumları ilgilendiren tüm ticari işlemlerdir.
  —UN - CEFACT - İş, yönetim ve tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılanmış ve yapılanmamış iş bilgilerinin, üreticiler, tüketiciler ve kamu kurumları ile diğer organizasyonlar arasında elektronik araçlar    (Elektronik posta ve mesajlar, elektronik bülten panoları, WWW teknolojisi, akıllı kartlar, elektronik fon transferi, elektronik veri değişimi vb.)  üzerinden paylaşılmasıdır. Bilgi ekonomisi ile;

  Sürekli hızlanan teknolojik gelişmeler

   ve dijitalleşme /internet ekonomisi, elektronik ticaret,

  Artan araştırma geliştirme faaliyetleri,

  İnsan kaynakları profilinde yaşanan köklü   değişimler,

  Artan bilişim ve bilgi yoğun faaliyetler,

  Kısalan ürün yaşam eğrisi,

  Pazarların küreselleşmesi,

  Sanayi kolları arasındaki farklılıkların   belirsizleşmesi süreci yaşanmaktadır.


 • E-ticarette aşamalar

  Endüstri 4.0., yapay zeka,  yeni ekonomide iş kuralları, E-ticarette aşamalar, E-ticarette taraflar, pazar türleri, B2B, B2C , C2C, C2B, E-ticarette gelir modelleri, Sanal alışveriş ( e iş) modelleri

 • E-ticarette taraflar, pazar türleri, B2B, B2C...

  1. Şirketler Arası (B2B- Business To Business) Elektronik Ticaret: En yaygın kullanılan elektronik ticaret şeklidir. Şirket içi veya şirketler arası yapılan ticarettir. Elektronik Veri Değişimi (Electronik Data Interchange) olarak da adlandırılmaktadır. Firmaların elektronik ortamda tedarikçiye sipariş vermesi, faturalarını temin etmesi ve bedellerini ödemesi bu bölümde değerlendirilmektedir.

  2. Şirket-Tüketici Arası Elektronik Ticaret (B2C-Business to consumer / costumer) : Elektronik ticaretin en çok bilinen türüdür. Sanal Mağaza uygulamaları ile İnternette firmalar elektronik ortamda; bilgisayardan otomobile, kitaptan pizzaya birçok ürünün doğrudan tüketiciye satışını yapmaya başlamıştır. Yaygın GSM kullanımı ile birlikte wap teknolojisi de gelişmekte olup, yer ve zaman gibi kısıtlar olmaksızın elektronik ticaret yapılan uygun bir ortam haline gelmiştir.

  B2B (Business To Business) Şirketler Arası Elektronik Ticaret

  B2C (Business To Consumer / Customer) Şirket-Tüketici Arası Elektronik Ticaret

  B2G (Business To Goverment) Şirket-Kamu İdaresi Arası Elektronik Ticaret

  C2G (Business To Consumer / Customer) Tüketici-Kamu İdaresi Arası Elektronik Ticaret


 • İnternette ürün sınıflaması, dijital üretim, Web sitesi özellikleri, internette marka

  İnternette ürün sınıflaması, dijital üretim, Web sitesi özellikleri, içerik hazırlama, hizmet kalitesi, kıyaslama, Online Marka Yaratma Süreci , E Ticaret ve Girişimcilik, yeni girişimci  iş modelleri, E işe yönelik başarılı örnekler, E-ticarette uygulama adımları ve yapılan hatalar

 • Pazarlama alanında sunmakta olduğu fırsatları incelemek (internet pazarlaması) , Dijital Pazarlama Planı Çalışması

  Pazarlama alanında sunmakta olduğu  fırsatları incelemek (internet pazarlaması) , Dijital Pazarlama Planı Çalışması

 • Sosyal Medyanın Etkisi

  Sosyal Medyanın Etkisi, Kullanılması (facebook, instegram, tweeter, linkedln, Elektronik topluluklar, Influencer Pazarlama, Sosyal medyada influencerlar,

  Sosyal medya, kullanıcılar tarafından yaratılan online içeriktir. Kısaca sosyal medyayı, kullanıcı yaratımlı içerik olarak ifade etmek mümkündür. Sosyal Medyanın; aile ile bağlantı (%89), eğlence (%67), yaratıcı satış yeri (%64), tüketici geri bildirimlerini okuma (%66), pozitif geri bildirim verme (%54), kupan ve promosyonlar (%58), iş bağlantısı (%48) için kullanıldığını biliyor muydunuz?

 • E Ticaret ve Girişimcilik

  lPazardaki ihtiyacı iyi belirleyip, ihtiyaçlara yönelik iyi bir iş analizi yapmak ve değişen şartlara karşı esnek olmak. Siteyi iyi bir iş planı yaparak hayata geçirmek üzerine örnekler verilecektir.Web sitesi yapılandırmadan önce, siparişlerle ilgili kaynaklar ve bunu düzenleyecek doğru süreç ve yöntemler oluşturulmalıdır.

 • İnternette fiyatlandırma, elektronik ticarette ödeme yöntemleri, kripto para, bitcoin , online ihaleler

  İnternette fiyatlandırma, elektronik ticarette ödeme yöntemleri, kripto para, bitcoin , online ihaleler konuları işlenecektir.

  Daha düşük araştırma maliyetleri
  Geniş bir ürün yelpazesine ulaşım
  Fiyat/ürün kıyaslama siteleri, aracılar
  Grup satınalma fırsatları
  Esnek fiyatlandırma fırsatları, daha yüksek kar
  Dinamik fiyatlandırma (Zaman içinde dinamik değişim, müşteriye göre fiyatlandırma
  Fiyatları düşük bir maliyetle(ya da maliyetsiz) değiştirebilir
  Müşteriye göre fiyatlandırma
  Bireysel müşteriler hakkında bilgi
  Müşterilerle bağlantının artması

 • Mobil Pazarlama

  Mobil pazarlamanın anlamı, tüketicisiyle ürünlerini buluşturduğu, tanıtımını ve kampanyalarını duyurduğu mobil platform olarak düşünülebilir.     Amaç belirleme:Amacınız özgün, ölçülebilir, başarılabilir, gerçekçi ve zamanlaması uygun olmalıdır.Mobil pazar araştırması: Mobil pazarında alacağınız yeri çok iyi belirlemeli ve mobil pazarındaki rekabet edilen firmalar iyice araştırılmalı.Mobil reklam platformu seçimi: SMS, MMS, Mobil web sayfası, sosyal medya gibi platformların hangilerinden yararlanılacağına iyi karar verilmeli.Ulaştırmak istenilen mesajın tanımı: Ulaşmak istenilen hedef kitleye ürün, kampanya tanıtım içeriklerinin iyi belirlenmesi gerekir. Mobil pazarlama ile;

  Ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay
  Kitlesel değil kişisel
  Hedef kitleye anında ulaşım
  İnteraktif
  Yüksek müşteri sadakati
  Geri dönüşümün ölçülmesi
  Yüksek geri dönüşüm oranı
  Düşük maliyet
  Yüksek etki gücü

 • Online Tüketici Davranışları

  Kullanıcıların kültürel özellikleri değerlendirildiğinde ilk kullanıcıların, üniversiteler, araştırma şirketleri ve askeri kurumlarda çalışan teknik ağırlıklı kişiler olduğu görülmüştür. Elektronik topluluklar zaman içinde yeni alt kültürler ya da yepyeni kültürler yaratacaktır. İnternet uluslararası sınırları olmayan ve değişik birçok kültürün, alt kültürün bir araya geldiği bir ortamdır. Bu nedenle pazarlama stratejisi oluştururken, hedef kitledeki potansiyel müşterileri belirleyebilmek için, öncelikle bağlantıların demografik özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Online tüketici satın alma davranışlarına bakıldığında,
  •Zamandan tasarruf etmek,
  •En uygun fiyata ulaşmak,
  •İstek ve ihtiyacı doğrultusunda kendisine en uygun ürünü bulmaktır (Punj, 2011: 134).
  •Web Sitesinin Tasarımı
  •Web sitelerinin kolay kullanımları
  •Karşılıklı etkileşimin sağlanmasının mümkün olduğu görülmektedir.


 • E Uygulamalar, Proje Sunumları

  Son haftaya kadar işlenen konular gözönüne alınarak, E ticarete dönüştürülebilecek iş fikrinin iş modeline, iş planına dönüştürülmesi üzerine ekip sunumları alınacaktır.