Bu derste, öğrenciler, farklı metin tanımlarına yönelik farkındalık geliştirir, metin incelemeye yönelik farklı yaklaşımları tanır, söylem çözümlemesi ve eleştirel söylem çözümlemesi alanlarında yapılan çalışmaları inceler, farklı metin çözümleme yöntemlerini kullanarak farklı metin türleri ile ilgili çözümlemeler yapar.