Bu derste, öğrenciler, yabancı dilde sözlü anlatım becerilerine yönelik farkındalık geliştirir, sözlü dilin özelliklerini öğrenir, konuşmanın üretimi-sözlü dilin işlevleri ve konuşma stratejileri konularında bilgi sahibi olur, üretici bir beceri olan konuşmanın öğretiminde kullanılan iletişimsel etkinlikleri gerçekleştirir.