Bu derste, öğrenciler, Çeviribilimin temel kuramları ile ilgili bilgi edinir, İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye çeviri yaparken dikkat etmeleri gereken temel özellikler ile ilgili farkındalık geliştirir, sözcük-tümce-metin düzeyinde eşdeğerlik ilişkilerini kavrar, farklı çeviri stratejileriyle dilbilgisel-metinsel-kullanımsal eşdeğerliği kurmayı öğrenir, başta dilbilim metinleri olmak üzere farklı türden metinleri temel çeviri teknikleriyle çözümler.