Mühendislik uygulamalarının çevre ve güvenlik etkileri, mühendislik etiği ve sorumlulukları. Karmaşık bir süreci, sistemi, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlama. Gıda endüstrisinde kullanılan araçların örnek çalışmalarla tasarımı. Her örnek için, mühendislik işlemlerinin prensiplerinin teknik spesifikasyonlarla beraber tasarım raporunda ayrıntılı olarak değerlendirilmesi.