Bu derste işlenen konular: İşletme ekonomisinin özellikleri, İşletme kurma fikri, Üretim, Üretim Faktörleri, İşletme, Girişimcilik, Girişimciliği etkileyen faktörler nelerdir? Yönetici, İşletme Ekonomisi ve  Yönetimi, İhtiyaç, İstek, Talep, Pazar, İkame mal, etkenlik, etkililik, verimlilik, karlılık, Tamamlayıcı mal, İşletmelerin Kuruluş Amaçları, kuruluş yeri seçimi,  İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve Önemi, İşletme Türleri; Faaliyet Alanına, Tüketicilere, Üretilen Mal ve Hizmete Göre İşletmeler,İşletme ve çevresi, KOBİLER (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) ; çok uluslu işletmeler, küresel işletmeler, farklılıkları,  özellikleri,  Büyüme nedir? Büyüme göstergeleri nelerdir? İşletme Kapasitesi Planlaması, kapasite, kapasite çeşitleri,  İşletme Büyüklüğü, İş fikrinin iş planına dönüştürülmesi, Kanvas iş modeli, üretim, pazarlama, finansman, yönetim fonksiyonları incelenmektedir. Ders kapsamında öğrencilerin uygulamayı görmeleri ve farklı kurumları tanımları amacıyla kurum gezisi planlanmaktadır. Öğrencilere proje tabanlı öğrenme amacıyla ekip çalışması yaptırılmakta ve dönemin son haftası ekip sunumları alınmaktadır.