İşletmeler yabancı bir pazara girip girmemeye karar verdiklerinde kurumsal bir düzenleme yapıp yapmamaya da karar vermiş olmaktadır. Root (1987)’a göre uluslararası pazarlara üç farklı şekilde girilmektedir. Bunlar; İhracat, sözleşmeli

ve doğrudan yatırım giriş stratejisidir.. Bu derste işletmelerin hedef ülke pazarlarını nasıl seçtikleri,  uluslararası pazarlara giriş stratejileri, stratejilerin üstün ve zayıf özellikleri farklı işletme örnekleri üzerinden örnek olaylarla  açıklanmıştır.