İnsan zekâsının ve zihinsel yaratıcılığının ortaya çıkarmış olduğu entellektüel birikimin, müzikten, edebiyata, endüstriyel tasarımlardan bilimsel buluşlara kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde yer alan düşünce ve ürünleri içeren kavramlar Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) kapsamı içine alınmaktadır. FMH, telif hakkından daha geniş bir kavram olup telif hakları rejimi yanında, patent, ticari marka ve ticari sırlar rejimlerini de kapsamakta, aynı zamanda, eser üzerindeki haklar ve komşu haklardan oluşmaktadır. Bu derste  işletmelerin  “Marka geliştirmesi, inovasyon stratejileri”  ve bu markayı başarıyla yönetebilmek  için yaptıkları üzerinde durulmaktadır. İşletmelerin girişimcilik özellikleri, işletmelerin türleri, kurulma, büyüme süreçleri, sahip oldukları işletme adı, markası, buluşları gibi sınai hakları,  marka değeri kaynakları, fikri mülkiyet haklarını ticarileştirme ve pazar oluşturma yöntemleri üzerinde durulmaktadır.