Sibirya grubu Türk lehçelerinin yazı dillerinin oluşumu ve gelişimi süreci açıklanır, ilk yazılı edebiyat ürünlerinin oluşumu ve kaynakları konusunda bilgi verilir.