Kuzeydoğu (Sibirya) grubu Türk lehçelerinin neler olduğu, bugünkü durumları, Sibirya'da bulunan diğer yerli diller ile ilişkileri üzerine bilgi verildikten sonra, Kuzeydoğu grubu içinde yer alan lehçelerin çeşitli Türk dil/lehçe sınıflandırmalarında nasıl ele ele alındığı ve çeşitli dilsel ölçütlere göre durumu açıklanır. Kuzeydoğu grubunun bir arada değerlendirilmesini sağlayan dilsel özellikler belirtilir. Kuzeydoğu grubunun kendi içinde dilsel açıdan farklılaştığı yönler üzerinde durulur. Çeşitli temel gramer kategorilerinin Kuzeydoğu grubu Türk lehçelerinde nasıl geliştiği ve diğer lehçe gruplarıyla ilişkisi açıklanır.