Gıda Endüstrisinde hijyen ve sanitasyon kavramları ve önemi, gıda zehirlenmesi ve gıda kaynaklı hastalıklar, gıdalarda kontaminasyon kaynakları ve önlenmesi, gıda işletmelerinde temizlik ve sanitasyon yöntemleri ve uygulamaları, temizlik malzemeleri, sanite ediciler, gıda endüstrisinde kullanılan suyun özellikleri ve dezenfeksiyonu, personel hijyeni ve eğitimi, zararlı kontrolü ve yabancı madde yönetimi, işletme yapısı ve tasarımı, alet ve ekipman tasarımı, hijyen ve sanitasyonla ilgili yasal düzenlemeler.