-            Dilbilgisi Çeviri Yöntemi, Dolaysız Yöntem, İşitsel Dilsel Yöntem, Tüm Fiziksel Tepki, Danışmanlı Dil Öğrenme, Doğal Yaklaşım, İletişimci Yaklaşım, İşbirliğine Dayalı Dil Öğrenme, Göreve Dayalı Dil Öğrenme, Tüm Dil Öğrenme Yaklaşımı ve İçeriğe Dayalı Dil Öğrenme modellerini genel hatları ile tanımak,

-            Bu öğretim yöntemlerinin dil ve öğrenme olgularına yaklaşımlarını temel ilkeleri ile anlamak,

-            Yöntemlerin her birinde öğrencinin ve öğretmenin rolünün ne olduğunu, üzerinde en çok durulan dil becerilerinin neleri kapsadığını, yapılan etkinlikleri, yanlışlara karşı tutumu ve ne tür araç gereç kullanıldığını öğrenmek,

-            Yabancı dil öğretimi alanyazınındaki ‘yöntem sonrası’ görüşünden haberdar olmak.