Bu dersin içeriği, modern biçimbilimin temel kavram ve ilkeleri doğrultusunda, dillerin yapısı ve işleyişindeki biçimbilimsel yönlerinin başta Türkçe olmak üzere diğer dillerden örnekler çerçevesinde işlenmesidir.