Uluslararası İlişkiler olgusuna kuramsal bakış.

Sibirya ve Uazak Doğu Asya’daki Rus İlerleyişinin analizi. 

Rus, Çin, Japon ve Moğol Siyasetleri içerisinde Uzak Doğu Asya’da 1900 – 1930 yılları arasında gelişen Ulayların incelenmesi.