Pazarlama İlkeleri dersi, pazarlamanın sosyal bilimlerdeki yeri tartışmasının yanı sıra farklı pazarlama yaklaşımları kapsamında pazarlamanın temel kavram ve yöntemlerinin incelenmesine dayanmaktadır. Bunun yanında ders, pazarlamanın günümüz ekonomik ve sosyal ilişkiler içerisindeki rolünün incelenmesine yöneliktir.