Dersin amacı, pazarlama yönetiminde stratejik düşünmeye yönelik olarak mevcut pazarlama stratejilerinin ve pazarlama karması elemanlarının açıklanması ve pazarlama uygulamalarındaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesidir. Derste, pazarlama stratejileri ve pazarlama karması elemanları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.