Bu dersin amacı, öğrencilere, üretim planlaması ve verimlilik arttırmada karşılaşılan temel problemleri ve bu problemlerin çözümünde kullanılan yaklaşımlarla ilgili teorik bilgileri kazandırmaktır ve kazandırılan teorik bilgilerin gerçek problemlere uygulanmasıdır.  Üretim işletmelerindeki malzeme, kalite ve malzeme taşıma politikalarının anlatılmasıdır. Ders konularına paralel şekilde güncel üretim konuları da ele alınacaktır.