• Hakas Türkçesinde sıfat ve sıfat türleri; sayı ve sayı türleri açıklanır. Zarflar, zarfların sınıflandırılması, zarf yapımı ve zarf türleri anlatılır. Seçilen örnek metinler üzerinde konuyla ilgili uygulamalar yapılır.