19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başından itibaren çağdaş Hakas edebiyatının oluşum ve gelişim aşamaları anlatılır. Hakas edebiyatında şiir, roman, öykü ve tiyatro türünde eserler veren yazar ve şairlerin edebî kişilikleri hakkında bilgi verilerek eserlerinden örnekler okutulur.