• Hakas Türkçesinde fiilimsiler ve fiilin görünüş kategorisi ile ilgili bilgi verilir. Seçilen örnek metinler üzerinde konuyla ilgili uygulamalar yapılır.