Hakas Türkçesinde söz dizimi ile ilgili kavram ve terimler açıklanır. Söz öbekleri, cümlenin ögeleri, cümle türleri anlatılır. Örnek metinler üzerinde cümle çözümlemesi uygulamaları yapılır.