• Çağdaş Hakas nesrinin oluşum ve gelişim süreci anlatılır. Çeşitli dönemlerde yazılan nesir örnekleri okutulur.