İlgili Metin

İşlenecek Şiir:


KAR MÛSIKÎLERİ


                                            Varşova 1927


Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu.

Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu.


Bir kuytu manastırda duâlar gibi gamlı,

Yüzlerce ağızdan koro hâlinde devamlı,


Bir erganun âhengi yayılmakta derinden...

Duydumsa da zevk almadım İslav kederinden.


Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta,

Tanbûri Cemil Bey çalıyor eski plâkta.


Birdenbire mes'ûdum işitmek hevesiyle

Gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle.


Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık,

Uykumda bütün bir gece Körfez'deyim artık!


Yahya Kemal BEYATLI

Son değiştirme: 21 Şubat 2018, Çarşamba, 08:31