Kırgız Türkçesi tarihi hakkında bilgi verilir.  Yazı sistemi ve ses bilgisi özellikleri öğretilir. Okuma, yazma becerisi geliştirilir.