Ders, öğrencinin kendisini ve çevresini tanımasını, kişilerarası iletişimi anlamlandırmasını, iletişimin bileşenlerini kavramasını, grup etkileşiminde analiz ve değerlendirme yöntemlerini kullanmasını, kişilerarası iletişim çatışmalarının çözüm yöntemlerini uygulamasını amaçlar.

  DERSİN HEDEFLERİ

-İletişim ile ilgili temel kavramları ve iletişimin bileşenlerini bilmenin yaşamdaki önemini  kavrama.

-Kendini tanıma ve başkalarını anlamaya ilişkin bilgileri kavrama, bireyi çevre ile iletişiminde  değerlendirme.

-Olumlu düşünme, empati kavramlarının ,yardım etme  ve olumlu sosyal davranış ile ilişkisini  kavrama.

-Grup etkileşiminde analiz ve değerlendirme yöntemlerini uygulama ,

-Grup etkileşimini geliştirme.

 -Kişilerarası iletişim çatışmalarının çözüm yollarını,çatışma yönetimi stratejilerini  kavrama.

 -İletişim becerilerini hem sosyal hem de mesleki ilişkide etkili kullanmanın önemini kavrama.

-Yaratıcı drama yolu ile etkili iletişim becerilerini kullanmaya yönelik etkinlikleri tasarlama.

-Dinleme engellerini  kaldırarak ,  bu  süreci uygulama , dinleme yeteneğini analiz etme.

 -Belirli bir iletişim ortamı içinde kullanılan sözlü ve sözsüz mesajlara ilişkin bilgileri değerlendirme.

 -Sosyal etkileşim esnasında açık iletişim kurarak iletişim sürecini yönetme.

-İletişimde alternatif stratejileri uygulamanın önemini bilme, sorunların çözümünde dinleme ve empati becerisini  kullanabilme.