Dilbilimi, genel dilbilimi, özel dilbilimi ve Türk dil bilimi terimleri açıklanır ve alt dalları hakkında bilgi verilir. Dil, dilin türleri açıklanır. Türk dilinin yazıya geçirilme süreci anlatılır. Türk dilin ses bilimsel ve biçim bilimsel özellikleri hakkında art zamanlı da olarak bilgiler verilir.  Seçilmiş metinler üzerinde uygulamalar yapılır.