Toplumda risk grubu içerisinde yer alan yaşlılarda beslenmenin önemi, beslenmeye etki eden etmenleri, beslenme durumunun değerlendirilmesi, yaşlıda besin ve besin ögesi gereksinmeleri, yaşlı sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi konusundaki bilgileri öğretmek.