Karaçay-Malkar Türkçesinin ses bilgisi, biçim ses bilgisi ve ses-yazım ilişkisi ile ilgili konular Karaçay-Malkar Türkçesinden örneklerle açıklanır. Karaçay-Malkar Türkçesinin ünlü ve ünsüz sistemi, ses olayları, biçim ses bilgisel süreçler değerlendirilir. Programa alınan çağdaş metinlerden ve Karaçay-Malkar Türkçesinde sesli ve görsel yayınlarından örnekler sunulur.