Kazak diyalekt alanı ayrıntılı olarak incelenir. Kazak Türkçesinin ağızları sınıflandırılır. Sınıflandırma için kullanılan coğrafi, etnik (boy yapılanması ile ilgili) ve dillik ölçütler verilir. Kazak ağızlarının yayılma alanları anlatılır; ağızlar arasındaki ve bu ağızlarla diğer Türk lehçeleri arasındaki geçiş bölgeleri gösterilir. Başlıca Kazak ağız gruplarının ve bunlar altındaki ağızların özellikleri anlatılır. Kazak Türkçesi ağızlarından yapılan derlemelerin metinlerinden seçilen örnek kesitler, ses bilgisi, şekil bilgisi ve sözvarlığı bakımından değerlendirilerek işlenir. Kazak diyalektolojisinin kaynakları verilir.