Kırgız Türkçesinde sıfat ve sıfat türleri; sayı ve sayı türleri öğretilir. Zarflar, zarfların sınıflandırılması, zarf yapımı ve türleri anlatılır. Örnek metinler üzerinde konuyla ilgili alıştırmalar yaptırılır.