Dersin Amacı Canlı hücrelerle ilgili kimyasal olayları moleküler düzeyde anlaşılır hale getirmek ve biyokimyasal yapı ve tepkimelere ait tartışma yeteneklerini geliştirmek..
Dersin İçeriği Karbonhidratların, yağların ve proteinlerin yapıları ve özellikleri ile bunların metabolizmaları, buradaki enzim ve hormonların işlevleri, nükleik asitler ile pürin ve primidin metabolizması