Dersin amacı, öğrenciye Türkmen Türkçesinin ses bilgisini vermek; başlangıç aşamalarında okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirmektir.

Ders Türkmen Türkçesinin yazı ve ses bilgisini verir, Öğrencinin okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin gelişmesine yoğunlaşır. Türkmen Türkçesinin ünlü ve ünsüz sistemi, ses olayları, biçim ses bilgisel süreçler değerlendirilir. Programa alınan çağdaş metinlerden ve Türkmen sesli ve görsel yayınlarından örnekler sunulur.

Türkmen Kiril ve Latin alfabesini okuyabilir.

Türkmen Kiril ve Latin alfabesiyle  yazabilir.

Türkmen Türkçesinin seslerini doğru olarak söyler.

Türkmen Türkçesindeki ünlüleri ve ünlülerle ilgili ses olaylarını bilir.

Türkmen Türkçesindeki ünsüzler ve ünsüzlerle ilgili ses olaylarını bilir.

Türkmen Türkçesi metinlerini ses olayları bakımından tahlil edebilir.