Azerbaycan Cumhuriyeti'nin jeopolitik özellikleri, eski, orta çağlar, yeni dönem tarihi, çağdaş siyasal sistemi, milli kimlik ve Karabağ sorunları, eğitim ve kültürü, içtimai ve iktisadi hayatı, Azerbaycan-Türkiye ilişkileri hakkında temel bilgiler verilir.