TAR 414 - İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye

Savaşa girmemekle birlikte Türkiye Cumhuriyeti de İkinci Dünya savaşının sıkıntılarını çekmiştir. Askerlik süresinin uzaması ile birlikte, askeri mobilizasyon, iktisadi kriz ve sosyo-psikolojik çalkantı yaşanmıştır. Dünya dengelerini alt üst eden bu yeni savaş rüzgârından Türkiye kendini uzak tutabilmiş, ancak tesir altında kalmıştır. Derste dünyanın ve Türkiye’nin altı yıllık askeri,sosyal,diplomatik karmaşık ilişkileri incelenmektedir.

Eğitimci: Neşe Özden