Savaşa girmemekle birlikte Türkiye Cumhuriyeti de İkinci Dünya savaşının sıkıntılarını çekmiştir. Askerlik süresinin uzaması ile birlikte, askeri mobilizasyon, iktisadi kriz ve sosyo-psikolojik çalkantı yaşanmıştır. Dünya dengelerini alt üst eden bu yeni savaş rüzgârından Türkiye kendini uzak tutabilmiş, ancak tesir altında kalmıştır. Derste dünyanın ve Türkiye’nin altı yıllık askeri,sosyal,diplomatik karmaşık ilişkileri incelenmektedir.